IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

GDC Eindhoven Acht

GDC (Goederen Distributie Centrum) - Eindhoven Acht

Nog uitgeefbare kavel(s)

Algemene informatie

Het GDC Eindhoven-Acht is begin jaren ’90 ontstaan op een locatie die tot dan toe hoofdzakelijk werd gebruikt door Philips voor haar opslag- en distributieactiviteiten. Het terrein was in eerste aanleg speciaal bedoeld voor de huisvesting van bedrijven die zich bezig houden met ‘Value Added Logistics’. Later is deze doelgroep iets verbreed, waarbij de nadruk is komen te liggen op de grootschaligheid van de te vestigen onderneming en het aantal (goederen)verkeersbewegingen dat het bedrijf genereert. De inrichting van het GDC sluit aan op de doelgroep; grote kavels, brede wegen en de aanwezigheid van een facilitair centrum (met o.a. tankstation, vrachtwagengarage en truckersrestaurant). Het GDC Eindhoven Acht bestaat uit GDC Zuid (zuidelijk van Mispelhoefstraat) en GDC Noord. In het noordelijk deel hebben private partijen flinke kavels bouwrijpe grond beschikbaar voor nieuwbouw. Aan de zuidzijde zijn enkele grootschalige herontwikkelingskavels gesitueerd.

Op termijn krijgt het GDC een tweede aansluiting op de snelweg via een nieuwe weg die vanaf de A58 aansluit op de Mispelhoefstraat.

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 195 ha.
Waarvan nog uitgeefbaar
- gemeentegrond 8,5 ha., niet direct uitgeefbaar
- private grond ca. 54 ha., direct uitgeefbaar + herontwikkelingslocatie (ca. 14 ha.) aan Achtseweg Noord
Kavelgrootten vanaf ca. 5.000 m² tot max. ca. 14 ha. (herontwikkeling)
Grondprijs (excl. BTW) n.v.t.; grond blijft in eigendom van huidige eigenaar

Typering

Type werklocatie grootschalig logistiek bedrijventerrein
Doelgroep grootschalige logistieke- en productie/assemblagebedrijven
Eerste gronduitgifte jaren ’50 (t.b.v. Philips), begin jaren ’90 opgewaardeerd en uitgebreid tot GDC Eindhoven Acht

Voorzieningen

  • Glasvezel beschikbaar
  • Aan zuidoostzijde van GDC is een railterminal aanwezig
  • Bij de entree aan de A. Fokkerweg is een facilitair centrum (Truckstop 8) aanwezig
  • Ondernemers op GDC kunnen lid worden van ‘Ondernemersvereniging Acht’
    (zie: www.ov8.nl )

Bijzonderheden

  • Bouwplannen op GDC Noord worden getoetst aan een beeld-kwaliteitsplan
  • Grond die eigendom is van private partijen kan niet worden gekocht; er wordt op maat een bedrijfsgebouw gerealiseerd dat wordt verhuurd. Voor meer informatie; zie onder andere www.warehousing.nu en www.gdc-noord.nl

Contactpersoon 1-loket:

Peter Vloet
Gemeente Eindhoven

Tel: 040 – 238 6331
p.vloet@spam-protecteindhoven.nl