IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Park Forum West

Park Forum West in Eindhoven

Nog uitgeefbare kavel(s); Fase 2

Nog uitgeefbare kavel(s); Fase 1

Algemene informatie

Park Forum maakt deel uit van het plangbied ‘Meerhoven’ en bestaat uit drie afzonderlijke clusters (West, Zuid en Oost) met ieder zijn eigen doelgroep (overigens is Park Forum Oost in 2011 voor onbepaalde tijd ‘on hold’ gezet). Het cluster Park Forum West is een modern, gemengd bedrijventerrein met een (boven)regionale functie. De uitgifte van Park Forum West vindt gefaseerd plaats. In de eerste fase (ca. 26 ha.) is de infrastructuur al aangelegd. De uitgifte van de tweede fase (ca. 15 ha.) is na 2020 gepland. 

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 41 ha.
Waarvan nog uitgeefbaar 26 ha., waarvan ca. 1,9 ha. direct uitgeefbaar (fase 1)
Kavelgrootten vanaf ca. 2.000 m² tot 10.000 m²
Gemeentelijke grondprijs (excl. BTW en excl. eenmalige bijdrage parkmanagement) vanaf € 170,- per m² (afhankelijk van de zichtbaarheid van een locatie, prijspeil 2018)

Typering

Type werklocatie gemengd bedrijventerrein
Doelgroep productie- en groothandelsbedrijven
Eerste gronduitgifte 2007

Voorzieningen

  • Glasvezel beschikbaar
  • Voor o.a. beveiliging en onderhoud openbare ruimte is parkmanagement-organisatie verantwoordelijk (verplichte deelname van alle bedrijven op Park Forum)
  • De ondernemers op Park Forum West zijn automatisch lid van de ondernemersvereniging Park Forum West
  • Meer informatie te vinden op: www.parkforum.nl

Bijzonderheden

  • Bouwplannen worden getoetst aan een beeld-kwaliteitsplan
  • Naast een eenmalige bijdrage voor parkmanagement bij aankoop van de grond, geldt een verplichte jaarlijkse bijdrage aan de parkmanagementorganisatie

Contactpersoon 1-loket:

Peter Vloet
Gemeente Eindhoven

Tel: 040 – 238 6331
p.vloet@spam-protecteindhoven.nl

Situatie

Om een breder beeld te krijgen van de ligging kunt u deze locatie op Google Maps bekijken. Bekijk Park Forum West op Google Maps.