IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Park Forum Zuid

Park Forum Zuid in Eindhoven

Nog uitgeefbare kavel(s)

Algemene informatie

Park Forum maakt deel uit van het plangebied ‘Meerhoven’ en bestaat uit drie afzonderlijke clusters (West, Zuid en Oost) met ieder zijn eigen doelgroep (overigens is Park Forum Oost in 2011 voor onbepaalde tijd ‘on hold’ gezet). Het cluster Park Forum Zuid is specifiek ontwikkeld voor ondernemers die er de voorkeur aan geven om ‘aan huis’ te kunnen werken. In totaal zijn zo’n 50 kavels beschikbaar voor drie verschillende typen woon-werkgebouwen; het is mogelijk om óf het woon- en werkgedeelte los van elkaar te bouwen, óf het werkgedeelte te integreren in het woongebouw, óf om het woongedeelte bovenop de bedrijfsruimte te realiseren.

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 4 ha.
Waarvan nog uitgeefbaar ca. 3,4 ha. direct uitgeefbaar
Kavelgrootten vanaf ca. 1.000 m² tot ca. 2.000 m²
Gemeentelijke grondprijs (excl. BTW en excl. eenmalige bijdrage parkmanagement) vanaf € 200,00 tot € 235,00 per m² (afhankelijk van de zichtbaarheid van een locatie, prijspeil 2018)

Typering

Type werklocatie woon-/werklocatie
Doelgroep kleinschalige bedrijven met bijbehorende bedrijfswoning, behorende tot milieucategorieën 1 en 2
Eerste gronduitgifte 2007

Voorzieningen en services

  • Glasvezel beschikbaar
  • Voor o.a. beveiliging en onderhoud openbare ruimte is parkmanagement-organisatie verantwoordelijk (verplichte deelname van alle bedrijven op Park Forum)
  • De ondernemers op Park Forum Zuid zijn automatisch lid van de ondernemersvereniging Park Forum Zuid
  • Meer informatie te vinden op: www.parkforum.nl

Bijzonderheden

  • Bouwplannen worden getoetst aan een beeld-kwaliteitsplan
  • Naast een eenmalige bijdrage voor parkmanagement bij aankoop van de grond, geldt een verplichte jaarlijkse bijdrage aan de parkmanagementorganisatie

Contactpersoon 1-loket:

Peter Vloet
Gemeente Eindhoven

Tel: 040 – 238 6331
p.vloet@spam-protecteindhoven.nl