IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Bijenkorf

Algemene Informatie

Bedrijventerrein Bijenkorf ligt in het noordwesten van de kern Mierlo aan de Geldropseweg. Het bedrijventerrein "Bijenkorf" wordt gebouwd aansluitend aan de nieuwe woonwijk Luchen in Mierlo. Het is een terrein voor kleinschalige lokale bedrijvigheid. Door de ligging aan de Geldropseweg zal het terrein een hoogwaardige uitstraling moeten krijgen. Dit bedrijventerrein is vooral bestemd voor bedrijven in de milieucategorie 2 en 3. Bedrijven met als hoofdactiviteit kantoor, autobedrijvigheid of detailhandel mogen zich hier niet vestigen.Er zijn geen bedrijfswoningen toegestaan op het bedrijventerrein"Bijenkorf". Er zullen maximaal 9 kavels gerealiseerd worden.

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 2,7 ha.
Waarvan nog uitgeefbaar 0,9 ha.
Kavelgrootten vanaf 700 m2 tot 2.000 m2
Grondprijs (excl. BTW) € 169,- per m2 (prijspeil 2018)

Typering

Type werklocatie gemengd bedrijventerrein
Doelgroep kleinschalige bedrijven
In uitgifte sinds 2009

Voorzieningen en services

  • Ondernemersvereniging

Bijzonderheden

  • Keurmerk Veilig Ondernemen 

Contactpersoon 1-loket:

Véronique van der Zee


Gemeente Geldrop-Mierlo


Tel: 040-2893810


v.vanderzee@spam-protectgeldrop-mierlo.nl