IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

De Smaale

Algemene informatie

Bedrijventerrein De Smaale ligt in het noordoosten van Mierlo. Het vormt de buffer tussen de kern en het kanaal, de gemeentegrens van Geldrop-Mierlo met Helmond. De Smaale is bestemd voor plaatsgebonden ambachtelijke en groothandelbedrijven. Er zijn enkele bedrijfswoningen tussen de bedrijven gesitueerd. Het terrein is in de ’50-‘60er jaren uitgegeven. De openbare ruimte is grotendeels geherstructureerd en er volgen nog 2 herstructureringsprojecten, waardoor er nieuwe uit te geven  kavels beschikbaar komen. Tevens zal de bereikbaarheid worden verbeterd. Aan een zijde van het terrein grenzen de bedrijven aan de achterzijde aan een woonstraat. Er zijn ongeveer 50 bedrijven gevestigd, waarvan enkele gezamenlijk een groot deel van het bedrijventerrein beslaan.

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 26,5 ha.
Waarvan nog uitgeefbaar ca. 1,9 ha. particulier eigendom direct uitgeefbaar
Kavelgrootten vanaf 1000 m² tot 5000 m²
Grondprijs (excl. BTW) op aanvraag

Typering

Type werklocatie gemengd bedrijventerrein
Doelgroep productiebedrijven
Ouderdom eerste gronduitgifte in de jaren ‘50

Voorzieningen en services

  • Bedrijventerreinvereniging Mierlo
  • Glasvezel
  • Goede busverbinding

Bijzonderheden

  • Beeldkwaliteitsplan
  • Bedrijventerrein De Smaale wordt door de gemeente gerevitaliseerd
  • Keurmerk Veilig Ondernemen

Contactpersoon 1-loket:

Veronique van der Zee

Gemeente Geldrop-Mierlo

Tel. 040-2893810

v.vanderzee@spam-protectgeldrop-merlo.nl