IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Business Park Schooten

Business Park Schooten in Helmond

Nog uitgeefbare kavel(s)

Algemene informatie

Business Park Schooten is een ruim opgezet bedrijvenpark met veel groen. Het bedrijvenpark maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein Schooten waar o.a. ook de Automotive Campus is gevestigd. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door een centrale bebouwingsmassa per kavel met groen en parkeren om het gebouw. Hierdoor blijft er zicht op de groene omgeving van de geledingzone Stiphout en het groen rond de Schootense Loop.

Alle percelen zijn zowel aan de hoofdontsluitingswegen ontsloten alsook aan een van de logistieke wegen aan de achterzijde van de percelen. Business Park Schooten is direct ontsloten aan de N270 en is bedoelt voor de hoogwaardige industrie en kantoorachtige bedrijven.

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 21ha.
Waarvan nog uitgeefbaar
- gemeentelijk eigendom 1,8 ha.direct uitgeefbaar
- privaat eigendom 0.6 ha direct uitgeefbaar
Kavelgrootten vanaf 2.600 m² tot 4.300 m²
Grondprijs (excl. BTW) € 176,75 per m² ex. Btw

Typering

Type werklocatie bedrijvenparklocaties met kantoor
Doelgroep kantoorhoudende bedrijven en instellingen (gezoneerd bedrijventerrein voor bedrijven tot milieucategorie 3)
Ouderdom eerste gronduitgifte medio jaren negentig

Voorzieningen en services

  • Glasvezel beschikbaar
  • Ondernemersvereniging Schooten verenigd binnen de Stichting Bedrijventerreinen Helmond
  • Parkmanagementorganisatie
  • Planning voor uitvoering van collectieve cameratoezicht op het gehele bedrijvenpark
  • Directe aansluiting aan de N270

Bijzonderheden

  • Bouwplannen worden getoetst aan een beeld-kwaliteitsplan
  • NS Station ’t Hout op loopafstand

Contactpersoon 1-loket:

Manuel Martinez
Gemeente Helmond

Tel: 0492-587168
Mob: 06-51665785
m.martinez@spam-protecthelmond.nl