IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant

Algemene informatie

Het Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant is een bovenregionaal bedrijventerrein bestemd voor grootschalige industriële-, logistieke- en groothandelsbedrijven. Het bedrijventerrein is ruim opgezet met brede wegprofielen en kent een minimale kavelgrootte van 1 ha. Er is kadefaciliteit aanwezig aan de Zuid Willemsvaart. De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein is aan de Rochadeweg gelegen middels “turborotondes” en kent een zeer gunstige ligging ten opzichte van de A67.

Naast meerdere logistieke bedrijven is er een concentratie van de foodprocessing industrie.

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 180ha.
Waarvan nog uitgeefbaar
- gemeentelijk eigendom 25 ha.direct uitgeefbaar
Kavelgrootten vanaf 1ha tot circa 10 ha
Gemeentelijke grondprijs (excl. BTW) € 146,25 per m² ex. Btw

Typering

Type werklocatie Grootschalig bovenregionaal bedrijventerrein
Doelgroep Grootschalige industrie, logistieke en groothandelsbedrijven (gezoneerd bedrijventerrein voor bedrijven in milieucategorie 3 tot 5 )
Ouderdom eerste gronduitgifte medio jaren negentig

Voorzieningen en services

  • Glasvezel beschikbaar
  • Ondernemersplatform BZOB verenigd binnen de Stichting Bedrijventerreinen Helmond
  • Parkmanagementorganisatie
  • Collectief cameratoezicht op het gehele bedrijventerrein
  • Zeer gunstige ligging ten opzichte van de A67

Bijzonderheden

  • Kadefaciliteiten direct aan de Zuid Willems Vaart
  • Bouwgrond beschikbaar grenzend aan het kanaal

Contactpersoon 1-loket:

Manuel Martinez
Gemeente Helmond

Tel: 0492-587168
Mob: 06-51665785
m.martinez@spam-protecthelmond.nl