IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

De Scheper

Algemene informatie

Het eerste bestaande gedeelte van bedrijventerrein de Scheper is eind jaren ’90 ontwikkeld. De Scheper ligt aan de A58. Enkele panden zijn dan ook te kwalificeren als zichtlocaties. De Scheper is een modern, gemengd bedrijventerrein. Eind 2013 zijn er extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De kavelgrootten variëren van zo’n 1.500 tot 5.000 m². Ook zijn er enkele bedrijfsruimten gerealiseerd die onderdak bieden aan bedrijven met een kleinere ruimtebehoefte.

Aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein; De Scheper, ligt een nieuw terrein; de Scheper 2. Daar zijn nog kavels beschikbaar. 

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 16 ha.
Waarvan nog uitgeefbaar 2,39 ha. direct uitgeefbaar
Kavelgrootten vanaf ca. 1.500 m² tot 5.000 m²
Grondprijs (excl. BTW) € 170,00 per m² (prijspeil 2016)

Typering

Type werklocatie gemengd bedrijventerrein
Doelgroep productie- en groothandelsbedrijven, kleinschalige logistiek
Eerste gronduitgifte 1997

Voorzieningen en services

Ondernemers op dit terrein worden verplicht lid van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot (SBBO). SBBO verzorgt collectieve beveiliging.

Bijzonderheden

Wilt u in aanmerking komen voor een kavel op de Scheper 2, moet u aantonen dat uw huisvestigingsvraag niet kan worden voorzien op de bestaande bedrijventerreinen.

Contactpersoon 1 loket: Peter Blasic

Peter Blasic
Gemeente Oirschot

Tel: 0499 58 33 33

p.blasic@spam-protectoirschot.nl