IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

De Run 1000

Algemene informatie

De Run is een van de grotere bedrijventerreinen in de regio en daarmee een belangrijke drager van de regionale en lokale economie. Het terrein is direct gelegen aan het snelwegennet A2/N2 en A67. Op De Run is een sterke concentratie van technologisch hoogwaardige ontwikkelings- en assemblagebedrijven aanwezig, waarmee het terrein een belangrijke rol speelt binnen de Brainportregio. 

Typerend voor De Run 1000, dat deel uitmaakt van Brainport Avenue, is de aanwezigheid van enkele grote bedrijven met een moderne kantoorachtige uitstraling. Het terrein is goed bereikbaar door de directe ligging aan de op- en afritten van de A2/N2. Direct aan de A2/N2  is 4 ha beschikbaar voor uitgifte aan bedrijven met een hoogwaardige uitstraling die passen in de Brainportambities, in het bijzonder high-tech.

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 12 ha.
Waarvan nog uitgeefbaar
- gemeentelijk eigendom 4 ha., niet direct uitgeefbaar
- privaat eigendom 0 ha.
Grondprijs (excl. BTW) € 181,- zichtlocaties / € 157,- regulier (prijspeil per 1 april 2016)

Typering

Type werklocatie campusachtig, kantoorachtige bedrijven
Doelgroep kantoorhoudende bedrijven, bedrijven met een hoogwaardige uitstraling die passen binnen de Brainportambities, in het bijzonder high tech bedrijven, maakindustrie.
Uitgifte eerste gronduitgifte bij voldoende marktvraag

Voorzieningen en services

  • Directe aansluiting op het snelwegennet N2/A2 en A67
  • Snelle verbindingen via het openbaar vervoer met o.a. NS-station Eindhoven
  • Voor De Run is, net als voor de andere bedrijventerreinen in Veldhoven, gezamenlijk parkmanagement opgericht
  • Ondernemersvereniging; Veldhovens Ondernemers Contact: www.veldhovensondernemerscontact.nl
  • Beveiliging: Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Run
  • Glasvezel is aanwezig
  • Meer informatie: http://www.veldhoven.nl/bedrijventerrein-de-run.html

Bijzonderheden

  • Er is een beeldkwaliteitsplan Criteria voor Ruimtelijke Kwaliteit Brainport Avenue geldig (november 2010).
  • Gebied verkeert in de fase van gebiedsontwikkeling 

Contactpersoon 1-loket:

Chantal Ottens
Gemeente Veldhoven

Tel: 14040
chantal.ottens@spam-protectveldhoven.nl