IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

De Run 2000

Algemene informatie

De Run is een van de grotere bedrijventerreinen in de regio en daarmee een belangrijke drager van de regionale en lokale economie. Het terrein is direct gelegen aan het snelwegennet A2/N2 en A67. Op De Run is een sterke concentratie van technologisch hoogwaardige ontwikkelings- en assemblagebedrijven aanwezig, waarmee het terrein een belangrijke rol speelt binnen de Brainportregio. De Run 2000, dat deel uitmaakt van Brainport Avenue, is een herstructureringsgebied. Er wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe impulsen en grootschalige initiatieven (www.WeRunVeldhoven.nl).  Op De Run 2000 is 5 ha beschikbaar voor uitgifte aan bedrijven met een hoogwaardige uitstraling die passen in de Brainportambities, in het bijzonder high-tech bedrijven.

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) 5 ha.
- gemeentelijk eigendom 2 ha., niet direct uitgeefbaar
- privaat eigendom 3 ha., niet direct uitgeefbaar
Grondprijs (excl. BTW) € 181,- zichtlocaties / € 157,- regulier (prijspeil per 1 april 2016)

Typering

Type werklocatie gemengd bedrijventerrein
Doelgroep productiebedrijven, kantoorachtige bedrijven, bedrijven met een hoogwaardige uitstraling die passen binnen de Brainportambities; kennisintensieve maak- en toptechnologie milieucategorieën 2 en 3.
Uitgifte eerste gronduitgifte bij voldoende marktvraag

Voorzieningen en services

  • Directe aansluiting op het snelwegennet N2/A2 en A67
  • Snelle verbindingen via het openbaar vervoer met oa NS Station Eindhoven
  • Voor De Run is, net als voor de andere bedrijventerreinen in Veldhoven, gezamenlijk parkmanagement opgericht
  • Ondernemersvereniging; Veldhovens Ondernemers Contact: www.veldhovensondernemerscontact.nl
  • Beveiliging: Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Run
  • Glasvezel is aanwezig
  • Meer informatie: http://www.veldhoven.nl/bedrijventerrein-de-run.html

Bijzonderheden

  • Er is een beeldkwaliteitsplan Criteria voor Ruimtelijke Kwaliteit Brainport Avenue geldig (november 2010).
  • Gebied verkeert in de fase van gebiedsontwikkeling 

Contactpersoon 1-loket:

Chantal Ottens
Gemeente Veldhoven

Tel: 14040

chantal.ottens@spam-protectveldhoven.nl