IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Zandven

Algemene informatie

Op Zandven worden wonen en werken gecombineerd. Het terrein ligt op de grens van het stedelijke gebied van Veldhoven / Eindhoven en de landelijke Kempen. Het vormt een schakel tussen het woongebied ten noorden van de Strijpsebaan en de bedrijventerreinen in Meerhoven. De snelwegen A2/N2 en A67 zijn goed bereikbaar. Eindhoven Airport ligt om de hoek. Er is glasvezel, waarmee het terrein op de toekomst is voorbereid. Er is ruimte voor lichtere soorten bedrijven die passen bij een woonomgeving. De goede kwaliteit  en uitstraling van het terrein zijn blijvend geborgd  met parkmanagement, glasvezel en (camera)beveiliging. 

Omvang en uitgiftemogelijkheden

Totale oppervlakte (netto) ca. 4 ha.
Waarvan nog uitgeefbaar ca. 3,2 ha. direct uitgeefbaar
Kavelgrootten vanaf ca. 350 m² tot 1.500 m²
Grondprijs (excl. BTW) vanaf € 152,00 tot € 179 voor zichtlocaties aan de Oersebaan (prijspeil per 1 april 2016)

Typering

Type werklocatie woon-werklocatie
Doelgroep kleinschalige bedrijven met bijbehorende bedrijfswoning behorende tot milieucategorieën 1 en 2
In uitgifte sinds 2007

Voorzieningen en services

Bijzonderheden

Bouwplannen worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan

Contactpersoon 1-loket:

Chantal Ottens
Gemeente Veldhoven

Tel: 14040

chantal.ottens@spam-protectveldhoven.nl