IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Stedelijk Gebied Eindhoven is een compacte regio van negen samenwerkende gemeenten. Het gebied vormt een ‘Daily Urban System’; inwoners en bedrijven bewegen zich tussen de gemeenten om te wonen, winkelen, werken en recreëren. Voor hen gelden geen gemeentegrenzen. Met de samenwerking in het zogenaamde ‘1-loket’ sluiten we als gemeenten hierbij aan.

‘1-loket’

Bedrijven zijn niet gebonden aan een gemeentegrens als grens van hun vestigingsgebied. Zij kijken verder, zowel binnen de regio als daarbuiten. Ons doel: ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’. We willen bedrijven het beste aanbod doen en alle vestigingsmogelijkheden binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven voorleggen.

Op deze website zijn de mogelijkheden tot nieuwbouw op alle grotere (≥ 3 ha.) bedrijventerreinen in de negen gemeenten weergegeven. Daarnaast is mogelijk om te zoeken naar een geschikt bestaand bedrijfspand. Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook makelaars en andere intermediairs,  kunnen op deze website zelf integraal het aanbod in het stedelijk gebied zien. Ook staan de contactpersonen van de betreffende gemeenten erbij, zodat direct duidelijk is waar ze moeten zijn voor meer informatie.