IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Eindhoven

Commissie Eindhoven: aandacht voor duurzame investeringen

Betreft Meningsvormende vergadering: Commissienotitie gezamenlijke programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven.

De raadscommissie van Eindhoven heeft zich op 19 april over de programmering van de bedrijventerreinen in een meningsvormende vergadering. Wethouder Depla lichtte de ins en outs van de programmering toe. In grote lijnen steunen de fracties de lijn van het college. Wethouder Depla heeft toegezegd om:

  • bij gesprekken met het BOM (over het ontwikkelfonds) de suggestie over het investeringsvehikel van het BOM voor investeringen in duurzame energie mee te nemen;
  • uit te willen gaan van een uniforme taxatie van bedrijventerreinen en dit zo met betrokken gemeenten af te stemmen.

De wethouder gaf aan dat de commissienotitie wordt uitgewerkt in een raadsvoorstel (medio september) waarin de plannen van het hele palet aan bedrijventerreinen in het SGE worden besproken en waarin staat aangegeven wat waar wordt gedaan en waarom. In dit raadsvoorstel staan ook de voor- en nadelen van een gezamenlijke en individuele grondbank vermeld. De wethouder deed ook de toezegging om als het raadsvoorstel er ligt, of eerder indien noodzakelijk, een tussentijdse update te geven en/of een workshop te organiseren.