IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Geldrop Mierlo

Raad Geldrop-Mierlo: aandacht voor MVO, duurzaamheid en werkgelegenheid

Op 18 april hebben Wethouder Renée Hoekman van de Gemeente Geldrop-Mierlo en wethouder Staf Depla van de gemeente Eindhoven samen een toelichting gegeven op de twee trajecten die lopen in het stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). De raad van Geldrop-Mierlo kon zich in de economische kant van het verhaal vinden, maar vroeg zich af of er ruimte was voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en werkgelegenheid.

Het ontwikkelfonds richt zich op bestaande bedrijventerreinen, terwijl de programmeringsdiscussie zich richt op nog te realiseren bedrijventerreinen. De raad is nieuwsgierig naar de mogelijke financiële oplossingen en naar de daadwerkelijke kosten van de programmering en het fonds.

Het beeld wordt gedeeld dat het vraagstuk niet per individuele gemeente op te lossen is en dat iedere gemeente in meer of mindere mate en in sommige gevallen ook op andere thema’s uiteindelijk zal profiteren van de samenwerking.

Een deel van de discussie richtte zich niet op de programmering en het opzetten van het fonds, maar meer over economie in het algemeen. Arbeidsmarkt werd als belangrijk onderwerp meerdere malen aangestipt. Maar ook de grotere context, het wonen, werken en de voorzieningen. Duurzaamheid speelt hier ook een rol in.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo is benieuwd naar de volgende stappen.

Het volledige verslag is te vinden op: raad.geldrop-mierlo.nl/data/vergaderstuk-raad/besluitenlijsten-raadsrondes-18-april-2016/BL%20RR7%20adviesgesprek%20programmering%20bedrijventerreinen%20Stedelijk%20Gebied%20totaal.pdf