IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Interview met wethouder Hoekman

‘Onze samenwerking is onze kracht’

‘We hebben een pittige opgave. Voor 500 hectare bedrijventerreinen een andere bestemming vinden èn zorgen dat we onze regio aantrekkelijk houden voor bestaande en nieuwe bedrijven.’ Wethouder Renée Hoekman van Geldrop is namens de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) de trekker van de programmering van bedrijventerreinen. Ze moet daarbij rekening houden met het gezamenlijk belang van de regio en van de individuele gemeenten. ‘We hebben het voordeel dat we het als regio in economisch opzicht erg goed doen, maar voor ons is dat geen reden om achterover te leunen. Als we geen goede oplossing vinden voor het teveel aan bedrijventerreinen, dan kunnen we ook niet met nieuwe terreinen aan de slag als marktpartijen die nodig hebben. De ladder voor duurzame verstedelijking die in Den Haag is vastgesteld laat dat domweg niet toe’, stelt Hoekman. ‘Gelukkig zie ik een grote bereidheid in de regio om verder te kijken dan de eigen gemeentegrenzen. Gelukkig maar. Bedrijven houden ook geen rekening met gemeentegrenzen. Een bedrijf als VDL heeft medewerkers uit al onze gemeenten. Dat geldt ook voor veel toeleveranciers. En voor hun gebak bij een feestje gaan ze wellicht langs bij de bakker in Helmond. Een raadslid uit Nuenen benoemde dat al ‘Als het regent in Eindhoven, dan druppelt het ook bij ons’. We hebben kortom een gezamenlijk belang om dit goed op te pakken.’

Eindhoven is niet de enige regio die met deze uitdaging kampt. ‘We zijn in vergelijking met de rest heel ver in onze samenwerking,’zo stelt Hoekman. ‘Ook daarin zijn we innovatief bezig. We zijn er nog zeker niet, want we moeten nog goede afspraken maken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we daar met elkaar uitkomen.’