IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Kernverhaal programmering

Samenwerken voor plan bedrijventerreinen

 

De negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken nauw samen om een plan te maken voor bedrijventerreinen. Net als elders in Nederland is er ook in onze regio een overschot aan bedrijventerreinen. Dat komt door te optimistische verwachtingen uit het verleden, maar ook door veranderingen in het vestigingsbeleid van bedrijven. Over het algemeen hebben die veel minder vierkante meters ruimte nodig voor hun bedrijf in het vergelijking tot tien jaar geleden. Voor in totaal 500 hectare bedrijventerreinen moet daarom een andere  bestemming worden gezocht. De SGE-gemeenten werken daar nauw in samen. Ook waar het om het vinden van een oplossing voor de kosten die met het afboeken van de terreinen zijn gemoeid. Naast verminderen van terreinen moet ook nagedacht worden over de aanleg van – een veel kleinere schaal – van de aanleg van  nieuwe terreinen. Terreinen die veel beter dan de huidige inspelen op actuele wensen van bedrijven die al in onze regio zitten of zich hier willen vestigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aansluiting op de snelwegen.

Begin 2016 hebben bestuurders en raadsleden van de negen gemeenten hier een eerste overleg over gehad. In het voorjaar overlegt elke gemeente apart over wat zij de meest wenselijke aanpak vinden. Ook vindt dan overleg met bedrijven plaats. In de zomer wordt vervolgens een eerste gezamenlijk voorstel gemaakt voor het deels verminderen van bedrijventerreinen. Ook de financiële aspecten komen daarbij aan bod, net als de samenwerking bij nieuwe bedrijventerreinen. In het najaar wordt dit voorstel besproken bij alle gemeenten. Eind dit jaar ligt er dan een gedragen plan dat aan de provincie Noord-Brabant wordt aangeboden.