IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Oirschot

Raad Oirschot: aandacht voor transformatie en kwaliteitsverhoging

Op mei 2016 was er een informerende raadsbijeenkomst in Oirschot. Er werd informatie verschaft aan de hand van de presentatie die ook in de andere acht gemeenten is gebruikt, aangevuld met extra informatie over de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) en het op te richten Regionaal Ontwikkel Fonds (ROW). De presentatie werd ingeleid door wethouder Piet Machielsen en verder gegeven door Katja de Haan en Caroline Smets.

In het kader van het dossier Westfields Logistiek is de gemeenteraad van Oirschot al goed ingevoerd in de problematiek die speelt. De presentatie zorgde dan ook niet voor verrassingen en het interactieve deel is achterwege gelaten. De vragen spitsten zich toe op: Wat zijn de mogelijkheden van transformatie? Wat moeten we doen om de kwaliteit van de terreinen te verhogen? Voor hoeveel terreinen is er sprake van ‘harde capaciteit’ en hoeveel ‘zachte’?

Omdat Oirschot al een financieel aanbod heeft gedaan was de vraag of er samen oplossingen gezocht moeten worden en/of de gemeenten het ‘zuur’ en het ‘zoet’ moeten delen, niet meer aan de orde.