IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Waalre

Raad Waalre komt met inventieve oplossingen

‘We moeten ondernemers aanbieden dat zij meerdere bedrijfsvestigingen op één locatie kunnen brengen’ en ‘willen we bij nieuwe bedrijventerreinen niet direct naar energieneutraliteit streven?’. Dat waren twee van de (meerdere) ideeën die ingebracht werden tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Waalre op dinsdag 12 april. Tijdens deze bijeenkomst werd de programmering van bedrijventerreinen oriënterend besproken. Na een algemene presentatie door burgemeester Brenninkmeijer ontspon zich een discussie aan de hand van stellingen. Wethouder Wijman van Veldhoven bracht daarbij het geluid van een buurgemeente in. De raadsleden konden aan de hand van rode en groene post it’s aangeven of ze met die stellingen eens of oneens waren. Voor Waalre is nauwe samenwerking met de andere gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven belangrijk. Voor een aantal raadsleden is daarbij nog wel de vraag hoe met de financiële consequenties van de programmering van bedrijventerreinen moet worden omgegaan. 

Het verslag van de Raadsinformatiebijeenkomst staat op http://waalre.notubiz.nl/vergadering/233009/Raadsinformatieavond%2012-04-2016.